Storytrail Stadswandeling in Schoonhoven

  • 15 september
  • 13:45 - 15:30
  • Schoonhoven
  • € 17,- / € 0,-
  • Historische Stadswandeling


Omschrijving

Storytrail Stadswandeling Schoonhoven

Storytrail Stadswandeling in Schoonhoven
Storytrail Stadswandeling Schoonhoven

Stadswandeling in het centrum van Schoonhoven

Zondag 15 september is de ultieme dag om heerlijk te recreëren. Jij kan ook gezellig mee met de Storytrail Stadswandeling in Schoonhoven.

In de straten van Schoonhoven liggen meeslepende verhalen verborgen.  Verhalen over rijkdom en armoede. Ook verhalen over misdaad evenals vrijgevigheid komen aan bod. De verhalenverteller vertelt jou graag de mooiste avonturen. Met passie en humor komt de geschiedenis van de stad tot leven. De wandeling is van 14.00 uur tot 15.30 uur.

Let op: de leeftijdscategorie voor deze wandeling is tussen de 35 en 50+ jaar.

Storytrail Stadswandeling in Schoonhoven

Dwalend door het centrum van Schoonhoven ontmoet jij de helden en schurken van vroeger, waaronder sluwe boeven en gemene heksen. Daarnaast hoor je meer over de kloeke zeevaarders en kundige zilversmeden.

Naast de storytrail wandeling is het ook leuk om te vermelden dat deze wandeling onderdeel is van het Nazomerfestival in Schoonhoven. Ook gedurende het Nazomerfestival is er in de Zilverstad van alles te doen. Zo is er deze dag o.a. het event meesters van de Zilverstad.

Na afloop is het wellicht gezellig om met zijn allen ook daar een kijkje te nemen. Uiteraard is dit optioneel.

Startpunt

De stadswandeling begint voor het oude stadhuis van Schoonhoven. Ik raad aan dat wij er uiterlijk 13.45 uur zijn, aangezien de verhalen verteller op tijd start. Op de contact pagina kan jij alle informatie vinden van de organisator.

Hou jij naast een recreatieve wandeling bijvoorbeeld ook van architectonische wandelingen, dan is het echt een aanrader voor jou om te kijken op de evenementen pagina. Daar kan je alle evenementen bekijken, zoals stadswandelingen, maar er is meer. Neem vooral ook een kijkje bij de diverse categorieën evenementen, zoals Architectuur, Culinair, Kunst en Cultuur, Recreatie en Sport.

Graag tot binnenkort! Let’s go let’s go Amigo! Wij verwelkomen jou graag bij de Storytrail Stadswandeling in Schoonhoven.

Story trail City walk in the centre of Schoonhoven

Sunday 15 September is the ultimate day for relaxing. You can join the Story trail City Walk in Schoonhoven.

In the streets of Schoonhoven, compelling stories are hidden. Stories about wealth and poverty. Stories about crime as well as generosity are also covered.

Please note that de target audience is between 35 and 50+ years.

City Walk Schoonhoven

The storyteller is happy to tell you the best adventures. During the story trail, the history of the city comes to life with passion and humour. This walk is from 2 pm to 3.30 pm. Walking through the centre of Schoonhoven you will meet the heroes and villains of the past, including cunning crooks and mean witches. You will also hear more about the sturdy seafarers and skilled silversmiths.

In addition to the story trail walk, it is also nice to mention that this walk is part of the Late Summer Festival in Schoonhoven. There is also plenty to do in the Silver City during the Late Summer Festival. This day there is, among other things, the event masters of the Silver City.

Afterwards it may be fun to take a look there as well. This is of course optional.

Meeting place

The city walk starts in front of the old town hall of Schoonhoven. I recommend that we arrive no later than 1.45 pm, as the storyteller starts on time.

On the contact page you can find all the information from the organizer. If you like architectural walks as well as a recreational walk, it is highly recommended for you to look at the events page. There you can view all events, such as city walks, but there is more. Also take a look at the various categories of events, such as Architecture, Culinary, Art and Culture, Recreation and Sport. See you soon! Let’s go let’s go Amigo!