Stadswandeling in Haarlem met verhalenverteller

  • 22 september
  • 13:45 - 15:30
  • Haarlem
  • € 17,- / € 0,-
  • Historische Stadswandeling


Omschrijving

 Stadswandeling in Haarlem met verhalenverteller

"<yoastmark

Storytrail Haarlem

Op 22 september kan jij ook gezellig mee met deze historische stadswandeling door Haarlem met verhalenverteller. Beleef theater in de oude binnenstad. Daarnaast komen de sagen en legenden tot leven. Je wordt eveneens meegenomen naar roerige tijden. Ervaar het ook allemaal tijdens deze stadswandeling in Haarlem met verhalenverteller.

Maak kennis met graaf Willem II. Hij schonk Haarlem stadsrechten en schopte het bijna tot keizer. Beleef daarnaast de Tachtigjarige Oorlog.

Op de stadsmuren van Haarlem is Kenau te zien en slaat de Spanjaarden van zich af. Amsterdam bevoorraad echter de vijand. Laat je meeslepen in het verhaal. Voor je het weet moet ook jij partij kiezen en beland jij ook middenin het gevecht.

Waar bos verdwijnt ontstaat de stad en in de verte zie je de herberg van Malle Babbe al. Leer de West-Friezen een lesje door jouw eigen leger op te stellen.

Ook kan je meer leren over de boekdrukkunst. Het komt allemaal aal bod gedurende deze wandeling. Geniet ook van dit onvergetelijke avontuur.

Let op: de leeftijdscategorie van deze wandeling betreft tussen de 35 en 50+jaar.

Tijdstip

De wandeling is van 13.45 uur tot 15.30 uur. Let op: de wandeling start stipt om 14.00 uur dus wees op tijd. Het kan zijn dat de wandeling iets uitloopt wegens enthousiasme van de gids.

Na afloop van de wandeling kunnen wij nog gezellig een drankje doen op de Grote Markt of een van de vele hofjes bezichtigen die Haarlem heeft.

“Cultuur, kunst en recreatie beleef je het beste samen”!. Amigo, kom ook mee met deze stadswandeling in Haarlem met verhalenverteller Franciscus.

Mocht je na deze stadswandeling te smaak te pakken hebben en geïnteresseerd zijn in de overige evenementen van Amigo Events, kijk dan op de evenementen pagina.

Mocht je nog vragen hebben, kan je altijd contact opnemen met de organisator. De contactgegevens zijn te vinden op de contact pagina.

Let’s go let’s go Amigo!

City walk in Haarlem

On September 22th, you can also join in with this historic city walk through Haarlem. Experience theatre in the old town.

In addition, the legends and legends come to life. You will also be taken to turbulent times. Experience it all during this city walk in Haarlem with a storyteller.

Meet Count Willem II. He gave Haarlem city rights and almost made it emperor. In addition, experience the Eighty Years’ War. On the city walls of Haarlem you can see Kenau and the Spaniards beat off. However, Amsterdam supplies the enemy.

Get carried away in the story. Before you know it, you too have to take sides and you also end up in the middle of the battle. Where the forest disappears, the city emerges and in the distance you can already see the inn of Malle Babbe. You can also learn more about the printing press. It all comes out during this walk.

Enjoy this unforgettable adventure. The walk is from 1.45 pm to 3.30 pm. Please note: the walk starts promptly at 2 pm, so be on time. It may be that the walk ends slightly because of the enthusiasm of the guide.

Please note that the target audience is between 35 and 50+ years old.

After the walk we can have a nice drink on the Grote Markt or visit one of the many courtyards that Haarlem has. “Culture, art and recreation you experience best together “!.

Amigo, come along with this city walk in Haarlem with storyteller Franciscus. If you had a taste of this city walk and are interested in the other Amigo Events events, check out the events page. If you have any questions, you can always contact the organizer. The contact details can be found on the contact page. Let’s go let’s go Amigo!