Stadswandeling in Haarlem met gids

  • 16 juli
  • 10:45 - 13:30
  • Haarlem
  • € 19,-
  • Historische Stadswandeling


Omschrijving

Stadswandeling in Haarlem met gids

Stadswandeling in Haarlem met gids
Stadswandeling in Haarlem met gids

Stadstour met ervaren gids door Haarlem

Op 16 juli kan jij ook gezellig mee met deze stadswandeling in Haarlem met gids. Haarlem heeft diverse prachtige hofjes maar ook gezellige pleinen en mooie architectuur. De hofjes en de Art Nouveau panden komen aan bod gedurende deze stadswandeling.

Geniet na afloop van de wandeling ook van een lekker drankje bij de Jopen Kerk. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Architectuur

Het is de stadswandeling van Haarlem voor de liefhebbers van architectuur uit de jaren 20 en 30 van de 20e eeuw. Daarnaast zijn er ook bijzondere projecten te zien van de moderne architectuur waaronder de Toneelschuur, de Philharmonie en ook het spraakmakende stadsvernieuwingsproject Raaks.

Tijdstip

De wandeling start stipt om 11 uur. Het is verstandig om uiterlijk 10.45 uur te verzamelen op Haarlem CS zodat wij op tijd kunnen beginnen met de wandeling.

Geniet deze dag ook met Amigo Events!

Let op: de leeftijdscategorie van deze wandeling ligt tussen de 45 en 50+ jaar

“Cultuur, kunst, recreatie en sport beleef je samen met Amigo Events”

Evenementenkalender

Kan jij geen genoeg krijgen van alle (architectonische) stadswandelingen die Amigo Events aanbiedt, neem dan snel en kijkje op de evenementenkalender voor de aankomende events.

City walk in Haarlem with guide

City tour with experienced guide through Haarlem

On July 16th you can also join this city walk in Haarlem with guide. Haarlem has several beautiful courtyards and also pleasant squares and beautiful architecture.

The courtyards and Art Nouveau buildings are covered during this city walk. Architecture it is the city walk of Haarlem for lovers of architecture from the 20s and 30s of the 20th century.

In addition, there are also special projects to see of modern architecture, including the Toneelschuur, the Philharmonic and the controversial urban renewal project Raaks.

Time

the walk starts exactly at 11 AM. It is a good idea to collect at 10.45 am at Haarlem CS so that we can start the walk on time.

Enjoy this day with Amigo Events too!

Please note: the age category of this walk is between 45 and 50+ years

“Culture, art , recreation and sport you experience together with Amigo Events ”

Events calendar

If you can’t get enough of all the (architectural) city walks that Amigo Events offers, take a quick look at the events calendar events calendar for upcoming events.